All posts by Ірина Гончар, Анатолій Гвоздецький

Кредитна лінія

    Головною темою, яка формувала практику вирішення спорів за участю банків у 2020 році, були кредитні правовідносини. Проте акцент змістився з наслідків ліквідації банків на умови споживчого кредитування та виконання забезпечених зобов’язань

Банківський лад

Верховний Суд сформулював нові правові позиції та розвинув чимало своїх більш ранніх висновків у банківських спорах, поступово наводячи лад у розрізненій судовій практиці. Більшість правових позицій вже активно застосовуються судами нижчих інстанцій, а деякі ставляться під сумнів, потребуючи нових аргументів або уточнень